EVR (€ ecokosten / € bouwkosten x 100%) van nieuwbouwprojecten

 

De grafiek laat zien dat de kosten die gemaakt moeten worden om de milieulast van nieuwe kantoren en woningen te compenseren, liggen tussen de 30 en 50% van de bouwkosten van die gebouwen. Als men bedenkt dat een woning al gauw € 100.000 aan bouwkosten met zich meebrengt, dan gaat het dus om € 30.000 tot € 50.000 aan te nemen maatregelen om de milieulast van een woning te compenseren, exclusief btw. Zeker de moeite waard om even bij stil te staan als men bezig is met een nieuw bouwproject.

 

Carbonfootprint (kg CO2 / € bouwkosten) van nieuwbouwprojecten


In de carrousel met referentieprojecten vindt u per project meer informatie over de bouwkosten, onderhoudskosten en het energiegebruik, en de daaraan gerelateerde milieulasten.
Met de carrousel kan men zelf de projecten naast elkaar zetten, die men met elkaar wil vergelijken.