Bouwprojecteconomie is een coöperatie van elf onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus verspreid over Nederland. Alle bureaus zijn aangesloten bij NVBK, de Nederlandse vereniging van bouwkostendeskundigen. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in EcoQuaestor, een gezamenlijk model met database. Ze delen bovendien (markt-)kennis en ervaringen in actuele bouwprojecten met elkaar. Op deze manier beschikt Bouwprojecteconomie over een kennispotentieel, dat ver uitgaat boven de mogelijkheden van individuele adviesbureaus.