Bouwprojecteconomie is een coöperatie van onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus en energieadviseurs verspreid over Nederland. Alle kostenbureaus zijn aangesloten bij NVBK, de Nederlandse vereniging van bouwkostendeskundigen. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouwkosten milieu/CO2-impact en energie-effecten ondergebracht in EcoQuaestor, een gezamenlijk model met database. Ze delen bovendien (markt-)kennis en ervaringen in actuele bouwprojecten met elkaar. Op deze manier beschikt Bouwprojecteconomie over een kennispotentieel, dat ver uitgaat boven de mogelijkheden van individuele adviesbureaus.