U kunt zelf ook een vraag stellen of een opmerking plaatsen via het contactformulier.
  • laatst bijgewerkt op 20-05-2014

 

Algemeen

Waar vind ik uitleg over de systematiek van de codering in EcoQuaestor?
Systematiek codering

Waar vind ik uitleg over de systematiek van de codering in EcoQuaestor?

Uitleg over de systematiek van de codering is opgenomen in het via deze website gratis aan te vragen Excelbestand met de EcoQuaestor elementenclassificatie in het tabblad ‘systematiek codering’

Wat is er veranderd in de nieuwste update van de EcoQuaestor elementenclassificatie?
Wat is veranderd

Wat is er veranderd in de nieuwste update van de EcoQuaestor elementenclassificatie?
In een nieuwe versie van het via deze website gratis aan te vragen Excelbestand met de EcoQuaestor elementenclassificatie wordt steeds een tabblad opgenomen met ‘wijzigingen ten opzichte van …’ (de vorige versie).

1A Fundering

Waar staan de permanente damwanden?
Permanente damwanden
Ik kan in EcoQuaestor alleen tijdelijke damwanden vinden (1A 11.25.25-31).
Waar staan de permanente damwanden?
Op dit moment zijn in EcoQuaestor (nog) geen permanente damwanden opgenomen. De code voor permanente damwanden is 1A 16.21.25-31.
Waar vind ik de technische oplossingen met betrekking tot nieuwbouw van het opgaande werk van funderingen?
Opgaand werk funderingen
EcoQuaestor kent subelement 1A 16.14 funderingsconstructies; opgaand werk.
De technische oplossingen in dit subelement hebben alleen betrekking op renovatie, bijvoorbeeld:
1A 16.14.14-02 fundering opgaand werk: vervangen deel steens wand,
1A 16.14.15-01 fundering opgaand werk: reparatie spuitbeton.
Waar vind ik de technische oplossingen met betrekking tot nieuwbouw van het opgaande werk van funderingen?
Het opgaande werk van funderingen bij nieuwbouw is de constructie tussen de eigenlijke funderingsbalk en de onderste vloer van het gebouw (begane grondvloer of keldervloer). Doorgaans bestaat dat opgaande werk uit beton of metselwerk.
Dit opgaande werk wordt gezien als onderdeel van de funderingsconstructie:
1A 16.11 funderingsconstructies; fundering op staal,
1A 16.12 funderingsconstructies; funderingsbalken paalfundering.
Als men bij het ontwerpen (van nieuwbouw) consequent de funderingsconstructie definieert als de draagconstructie tot aan de onderzijde van de laagst liggende vloer, inclusief de buitenafwerking / het gevelbuitenblad dat lager gelegen is dan de bovenzijde van de laagst liggende vloer, dan bereikt men op twee punten duidelijkheid:
1. De onderkant van buitenwanden bevindt zich altijd op een vast niveau (bovenkant van de onderste vloer); dat is praktisch voor het bepalen van hoeveelheden en voor het vergelijken van kosten van gevels op de begane grond met de kosten van gevels op een verdieping.
2. Bij het afwegen van verschillende aanlegdieptes van funderingsconstructies zijn alle relevante onderdelen opgenomen in één (sub-)element. Daardoor kan men de keuze voor een bepaalde variant gemakkelijker uitstellen tot een later tijdstip, waarop meer gegevens (over de bodemsamenstelling) bekend zijn.
Waar staan kelderwanden in EcoQuaestor?
Kelderwanden
Waar staan kelderwanden in EcoQuaestor?
Kelderwanden zijn opgenomen onder 1B Skelet:
1B 21.21.20-47 kelderwand: beton traditioneel bekisting
1B 21.21.25-57 kelderwand: beton wandkist
1B 21.21.25-77 kelderwand: beton systeemwand

1B Skelet

Waar staan kelderwanden in EcoQuaestor?
Kelderwanden
Waar staan kelderwanden in EcoQuaestor?
Kelderwanden zijn opgenomen onder 1B Skelet:
1B 21.21.20-47 kelderwand: beton traditioneel bekisting
1B 21.21.25-57 kelderwand: beton wandkist
1B 21.21.25-77 kelderwand: beton systeemwand
Waar vind ik spantconstructies?
Spantconstructies
Onder element 1B 28 Hoofddraagconstructies zijn in EcoQuaestor opgenomen
1B 28.10 hoofddraagconstructies; bestaand werk aanpassen/slopen,
1B 28.11 hoofddraagconstructies; kolommen en liggers.
Waar vind ik spantconstructies?

Kapspanten zijn in EcoQuaestor te vinden onder:
1B 27.22 daken; skelet, hellende daken.

Als er behoefte is spantconstructies voor bijvoorbeeld (sport-)hallen te onderscheiden van (stalen of betonnen) kolommen en liggers, kunnen ze worden geclassificeerd als:
1B 28.12 hoofddraagconstructies; spanten.

In EcoQuaestor zijn (nog) geen specificaties van bijvoorbeeld gelamineerde houten spanten opgenomen. Momenteel wordt onderzocht of er voldoende basisgegevens voorhanden zijn om dergelijke spanten aan de classificatie toe te voegen.

1C Daken

Waar staan zonnepanelen en PV-cellen in EcoQuaestor?
Zonnepanelen en PV-cellen
Waar staan zonnepanelen en PV-cellen in EcoQuaestor?
Zonnepanelen zijn opgenomen bij:
2B 56.23 klimaatinstallatie: warmte-opwekking, zonne-energie PV-cellen zijn nog niet opgenomen en worden binnenkort toegevoegd onder:
2C 61.51 centrale elektrotechnische voorzieningen; PV-cellen.

1D Gevels

Waar staan vliesgevels in EcoQuaestor?
Vliesgevels
Waar staan vliesgevels in EcoQuaestor?
Het subelement 1D 21.14 buitenwanden; vliesgevels is (nog) niet gevuld met technische oplossingen en specificaties.
Momenteel wordt onderzocht of er voldoende basisgegevens voorhanden zijn om deze aan de classificatie toe te voegen.
Waar staan kelderwanden in EcoQuaestor?
Kelderwanden
Waar staan kelderwanden in EcoQuaestor?
Kelderwanden zijn opgenomen onder 1B Skelet:
1B 21.21.20-47 kelderwand: beton traditioneel bekisting
1B 21.21.25-57 kelderwand: beton wandkist
1B 21.21.25-77 kelderwand: beton systeemwand

1G Trappen etc.

Waar staan de bekledingen van nieuwe trappen?
Trapafwerking
Onder 1G 44.44 trap- en hellingafwerkingen vind ik naast 1G 44.12.20-41 binnentrap afwerking: aanbrengen akoestische platen, alleen het bekleden van bestaande trappen (bij renovatie).
Waar staan de bekledingen van nieuwe trappen?
Nieuwe trappen zijn als element compleet met hun afwerking en eventuele bekleding opgenomen onder:
1G 24 trappen en hellingconstructies.

2B W-installaties Klimaat

Waar staan zonnepanelen en PV-cellen in EcoQuaestor?
Zonnepanelen en PV-cellen
Waar staan zonnepanelen en PV-cellen in EcoQuaestor?
Zonnepanelen zijn opgenomen bij:
2B 56.23 klimaatinstallatie: warmte-opwekking, zonne-energie PV-cellen zijn nog niet opgenomen en worden binnenkort toegevoegd onder:
2C 61.51 centrale elektrotechnische voorzieningen; PV-cellen.

2C E-installaties Energie

Waar staan zonnepanelen en PV-cellen in EcoQuaestor?
Zonnepanelen en PV-cellen
Waar staan zonnepanelen en PV-cellen in EcoQuaestor?
Zonnepanelen zijn opgenomen bij:
2B 56.23 klimaatinstallatie: warmte-opwekking, zonne-energie PV-cellen zijn nog niet opgenomen en worden binnenkort toegevoegd onder:
2C 61.51 centrale elektrotechnische voorzieningen; PV-cellen.

4C Terrein Omheining

Waar staan slagbomen in EcoQuaestor?
Slagboom
Waar staan slagbomen in EcoQuaestor?
Op dit moment zijn in EcoQuaestor (nog) geen slagbomen opgenomen.
De code voor slagbomen is 4C 93.30.20-44.