EcoQuaestor is de aanpak van Bouwprojecteconomie voor de bepaling van milieueffecten in relatie tot de kosten van bouwprojecten. Maar het is meer dan dat…
  • EcoQuaestor wordt ondersteund door 
    NVBK-bouwkostenbureaus en energieadviseurs
    .
U hebt dus altijd een bouwkostenadviseur – met knowhow van milieu/CO2-impact en energie-effecten – in uw buurt. De aangesloten adviesbureaus hebben hun uitgebreide kennis van bouw- en milieukosten ondergebracht in de gezamenlijke database van de coöperatie Bouwprojecteconomie, de ontwikkelaar van EcoQuaestor.
  • De aanpak van EcoQuaestor sluit aan op de internationale EPD-methodiek (volgens NEN-EN 15804:2012+A1:2013 en).
Daardoor is EcoQuaestor een open systeem, waarin allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame materialen zonder problemen kunnen worden opgenomen in de berekening van de milieulast. Zo sorteert EcoQuaestor voor op internationale benchmarking in Europa. … meer over EPD

Quaes·tor – [kwestor] (de; zelfstandig naamwoord; meervoud: quaestores, quaestoren, quaestors)
Een quaestor is een magistraat in het Romeinse Rijk, verantwoordelijk voor (staats-)financiën. Het woord quaestor betekent ‘persoon die vragen stelt’.

Versterk uw team met een bouwkostenadviseur, die niet alleen uw investeringsbudget bewaakt, maar ook het duurzaam gebruik van energie en materialen in de hele levenscyclus van uw gebouw.