Hieronder kan men de specificaties downloaden van de bouwkosten en de CO2-footprint die gebruikt worden in de elementenbegrotingen van EcoQuaestor. De elementen (geordend volgens NEN 2699) zijn onderverdeeld in subelementen en ‘technische oplossingen’. Een nadere uitleg over de codering van de technische oplossingen vindt men hier.

De specificaties betreffen technische oplossingen voor zowel nieuwbouw als renovatie. De hoeveelheid van een element na renovatie is in veel gevallen niet gelijk aan de hoeveelheid van de technische oplossing tijdens de renovatie. Bij renovatie kan reparatie van 2 m² metselwerk gemakkelijk resulteren in 100 m² gemetselde gevel. Mede daarom is de berekening van de milieulast gedurende de gebruiksperiode van de gebouwen (‘downstream’) losgekoppeld van de milieulast van de bouw zelf (‘upstream’).
Technische oplossingen, die in verband met onderhoud of vervanging in de gebruiksperiode (periodiek) milieulasten opleveren, hebben een pendant met code 70 of 75 op de positie, waarop de ingreep van de technische oplossing gecodeerd wordt. Door deze splitsing kan ook bij renovatieprojecten de milieulast van het te verwachten onderhoud berekend worden.

Permalink 1A Fundering – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 1B Skelet – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 1C Daken – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 1D Gevels – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 1E Binnenwanden – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 1F Vloeren – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 1G Trappen, hellingen en balustrades – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 1H Plafonds – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01
 
Permalink 2A W-installaties vloeistof en gas – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 2B W-installaties klimaat – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 2C E-installaties energievoorziening, verlichting – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 2D E-installaties communicatie, beveiliging – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 2E T-installaties lift transport – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01
 
Permalink 3A Vaste inrichtingen – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01
 
Permalink 4A Terrein grondvoorzieningen – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 4B Terrein opstallen – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 4C Terrein omheining en afwerking – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 4D Installaties in het terrein – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Permalink 4E Terreininrichting – bouwkosten – Carbonfootprint – EcoQuaestor 2014.01

Codering technische oplossingen
 Systematiek van de codering van EcoQuaestor     
 Hoofdindeling volgens NEN 2699 
 Niveau 1: Rubrieken   B   Bouwkosten 
 Niveau 2: Clusters   B1   Bouwkundige werken 
 Niveau 3: Elementclusters   B1A   Fundering 
 Niveau 4: Elementen (de laatste 2 cijfers zijn NL-SfB-code)   B1C.37   Dakopeningen 
     
 Technische oplossingen – binnen de elementen 
 Technische oplossing (voorbeeld)   B1D.41.12.20-33   gevelwand afwerking: kunststofplaat op rachels 
 per technisch oplossing specificatie in (STABU) kortteksten             24.32.10-x.21     vuren rachels wand, 22×50 
           24.42.71-x.10     volkern-panelen 8mm dik 
           24.42.71-x.11     volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 
           24.42.71-x.12     volkern-panelen afdekband 
     
 Opbouw van de codering   B1D.41.12.20-3311   (voorbeeld) 
 Eerste 5 posities   B1D.41   elementcode (binnen NEN 2699) 
 Posities 6 en 7                 .12.   subelement 
 Posities 8 en 9                       .20   maatregelcode 
 Posities 10 en 11                              -33   specificatie in materialen, types e.d. (volgnummer, niet projectgebonden) 
 Posities 12 en meer                                   11   specificatie in materialen, types e.d. (volgnummer, projectgebonden) 
     
 Maatregelen 
 .00   slopen 
 .10   onderhoudsinspectie 
 .13   vervangen 
 .14   repareren 
 .15   repareren/verbeteren 
 .16   (plaatselijk) voorzieningen treffen aan bestaand bouwdeel 
 .17   schoonmaken, hydrofoberen e.d. 
 .18   opnieuw aanbrengen 
 .19   maatregelen tegen parasieten zoals houtworm 
 .20   aanbrengen (kleinschalig werk) 
 .25   aanbrengen (seriematig / grootschalig werk) 
 .50   schilderwerk op bestaand element *) 
 .51   schilderwerk vervangsysteem 
 .52   schilderwerk vervolgsysteem 
 .53   schilderwerk bijwerken, nalopen etc. 
 .60   steigerwerk bij renovatie **) 
 .70   plan-onderhoud (kleinschalig werk) ***) 
 .75   plan-onderhoud (seriematig / grootschalig werk) ***) 
 *)   nieuw aan te brengen element zijn inclusief schilderwerk 
 **)   het steigerwerk wordt bij renovatie als een afzonderlijke maatregel beschouwd, omdat de hoeveelheid steigerwerk bij renovatie vaak niet gerelateerd is aan de hoeveelheid van de maatregel waarvoor het steigerwerk nodig is 
 Voorbeeld: 1 m2 gevelmetselwerk vervangen op de derde verdieping vraagt meer dan 1 m2 steigerwerk 
 ***)   ‘levenscyclus-maatregel’ ten behoeve van LCC-berekeningen