EcoQuaestor faciliteert niet alleen het maken van begrotingen, maar ook de communicatie tussen professionals bij de voorbereiding van bouwprojecten – van initiatief tot uitvoering.

Binnen de levenscyclusbenadering van NEN 2699 kunnen met behulp van EcoQuaestor elementenbegrotingen van bouwkosten, milieulasten en onderhoudskosten worden gemaakt. In het elementensysteem van EcoQuaestor zijn de specificaties van de technische oplossingen gekoppeld aan de STABU-systematiek, op het niveau van kortteksten. Ook worden coderingen en recepten van EcoQuaestor toegepast bij de toekenning van kwaliteiten aan elementen in BIM-modellen. Kortom, de uitgekiende ordening van de data maakt van EcoQuaestor een verbindende factor tussen planvorming (in elementen) en contractfase (STABU-bestek).

De structuur van EcoQuaestor sluit aan op NEN 2699 als het gaat om de verdeling van een project in elementen. EcoQuaestor geeft onder de elementen nog drie extra specificatieniveaus, te weten Subelementen, Technische oplossingen en Calculatieregels/ -specificaties (op STABU-korttekstniveau). Door aan elke technische oplossing een maatregelcode toe te kennen kan EcoQuaestor ook renovatie- en onderhoudsbegrotingen in dezelfde elementenstructuur onderbrengen.

In EcoQuaestor zijn de specificaties van de technische oplossingen gecodeerd met STABU-korttekstcodes. De hoeveelheid calculatieregels met korttekstcodes is groot (zo’n 7.500 regels). Door deze opbouw ontstaat gelijktijdig met elke elementenbegroting een traditionele STABU-werksoortenbegroting, maar dan anders geordend. Zo’n (elementen-)begroting kan als onderlegger dienen voor het maken van een bestek. Deze mogelijkheid van de codering in EcoQuaestor is in samenwerking met KUBUS Architectural Solutions zo uitgewerkt, dat met de classificatie ook zonder het gebruik van de kostendatabase een elementenbestek met STABU-specificaties te maken is.

EcoQuaestor-document

  • Codering EcoQuaestor catalogus | versie 2014.2
Om een breed toegepaste indeling van technische oplossingen te krijgen, wordt de ontwikkelde codering (niet de recepten) gratis aangeboden.
Naar aanleiding van commentaar van de eerste gebruikers onder BIM-specialisten en (STABU-)bestekschrijvers is in de versie 2014.02 van de catalogus een aantal verbeteringen van de codering opgenomen (ten opzichte van de versie van december 2013).
De catalogus met de koppeling van elementen (technische oplossingen) aan STABU-kortteksten wordt meegeleverd met Kubus Stabu 4 Element.
« Aanvragen: de elementenclassificatie die STABU aan BIM koppelt

Suggesties voor uitbreiding of verbeteringen van de codering zijn zeer welkom. Gebruik hiervoor het contactformulier
Raadpleeg ook: