Gebouwen belasten het milieu, zowel bij de bouw als tijdens het gebruik. Mede gezien het toenemende maatschappelijke belang van milieu/CO2-impact, energieverbruik en duurzaamheid wordt het steeds belangrijker om de milieueffecten van bouw en gebouwen inzichtelijk te hebben. Tevens is in het Bouwbesluit 2012 bepaald dat een milieuprestatieberekening moet worden overlegd bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (> 100 m2). Ecoquaestor komt tegemoet aan al deze wensen want met het model kunnen zowel de milieueffecten (in ecokosten en CO2-footprint), de energie-effecten als de bouwkosten bepaald worden.


Klik naar…