De elementen in EcoQuaestor zijn gecodeerd volgens NEN 2699, terwijl de specificaties van die elementen aansluiten op de coderingen van de STABU-besteksystematiek. Hierdoor wordt binnen EcoQuaestor de verbinding tussen planvorming en bestek gelegd.
Tevens is EcoQuaestor goed inpasbaar in BIM.


Klik naar…