Deelname Bouwprojecteconomie aan beleidstafel NRP Spaar het klimaat

Op 10 maart organiseerde NRP, het platform voor transformatie en renovatie, een beleidstafel met de vraag ‘Wanneer sloop en vervangende nieuwbouw, versus energetisch renoveren’. Uitgenodigd waren onderzoekers en de ‘bouwindustrie’. De coöperatie Bouwprojecteconomie gaf tijdens de beleidstafel een inleiding en haar visie op de conclusies uit een onderzoek van TNO over het onderwerp.

 

Namens Bouwprojecteconomie gaf Menno Hartsema onder meer aan dat het onderzoek van TNO hoofdzakelijk gericht is op vermindering van CO2 door energiebesparing in de woningbouw. Op basis van levensduurverwachtingen wordt voorbijgegaan aan de investering in CO2. Het (vroegtijdig) afboeken van de waarde van het vastgoed en de waarde van eerder geïnvesteerde CO2 komt niet tot uiting in de conclusie en geeft een ander beeld. Eyeopener voor velen was de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de bouw van een woning in relatie tot het energieverbruik over 30 jaar.

 

NRP themagroep Spaar het klimaat

“Alle woningen in 2035 energieneutraal”. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseerde het kabinet om dat als doelstelling te nemen in plaats van 2050, zoals het huidige beleid is. Welke van deze momenten ook wordt gekozen, in beide gevallen is er een transitie nodig die de meeste professionals, eigenaren en huurders zich nog nauwelijks kunnen voorstellen.

De NRP themagroep Spaar het Klimaat heeft als ambitie om in 2030 alle woningen in Nederland  klimaatvriendelijk, gezond, comfortabel en energiezuinig te maken. Zij probeert dit te bereiken door voorstellen te doen voor regels en instrumenten voor een structurele markt voor energetisch renoveren. Naast lobby- en communicatie-activiteiten, zet de themagroep in een drietal Beleidstafels zaken op de politieke agenda door met politici en bestuurders in Den Haag, en met relevante beïnvloeders. De kern van de voorstellen is steeds hoe de doelen van overheid en marktpartijen tijdig en effectief kunnen worden gerealiseerd.

Kijk op www.nrp.nl voor meer informatie over NRP en de beleidstafels