Ecoquaestor Introductiecursus

De EcoQuaestor-introductiecursus is bestemd voor leden van de NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen). In eerste instantie staat inschrijving open voor NVBK-leden die reeds eerder hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Vanaf maandag 4 augustus kunnen ook andere NVBK-leden zich aanmelden. De cursus bestaat uit twee cursusmiddagen, waarin uitleg over de systematiek en werken met de database wordt gegeven, en zelfstudie in de vorm van uitwerking van een concrete case.

Aan het eind van de cursus beslist de deelnemer of hij participeert in het project milieuadvisering met EcoQuaestor. Als men participeert, betaalt men voor de rest van 2014 én geheel 2015 slechts € 1.200,- (exclusief btw, exclusief afmelden bouwaanvragen ad € 100,-). De cursus en licentie 2014 ontvangt men dan dus gratis. Als men besluit niet te participeren in het project betaalt men verder geen bijdrage.

Plaatsen en data

Alphen a/d Rijn,
locatie Alphaplan
woensdag 3 september en 17 september
(13:00/18:00 uur)
Arnhem,
locatie Wiegerinck
donderdag 11 september en 25 september
(13:00/18:00 uur)
Eindhoven,
locatie KUBUS
maandag 22 september en 6 oktober
(13:00/18:00 uur)

 

Programma

EcoQuaestor-slider-introductie-cursus
Cursusdag 1:

 • Milieulasten in de levenscyclus van gebouwen
  Bouw, onderhoud, energiegebruik
 • Ordening van gegevens in EcoQuaestor
  NEN 2699, Maatregelencodes
  Specificatie in STABU-werksoorten
 • Instructie begroten met EcoQuaestor
  Bepalen BVO/ GO/ BI
  Hoeveelheden op niveau 4 en 5
  Toelichting case zelfstudie

Zelfstudie:

 • Uitwerken van de case
  Men krijgt uitsluitend ten behoeve van deze studie de volledige EcoQuaestor-database ter beschikking (Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Bouwprojecteconomie, de database voor andere doeleinden te gebruiken.)
  Inzenden uitwerking case drie werkdagen voor de tweede cursusmiddag.

Cursusdag 2:

 • Bespreken case-uitwerkingen
  Vragen en handigheidjes
 • NEN 2699 niveau 4
  Opschalen bouwkosten en milieulasten
  Toepassing in nieuwe projecten
 • Energieberekening en milieulasten
  installaties versus bouwkundige maatregelen
  samenwerking met energieadviseurs
 • Gebruik maken van EPD-gegevens van bouwmaterialen

Aanmelding

  Ja, ik wil deelnemen aan de gratis EcoQuaestor-introductiecursus.

  Mijn eerste voorkeur is:
  Alphen a/d Rijn - wo 3/9 en 17/9
  Arnhem - do 11/9 en 25/9
  Eindhoven - ma 22/9 en 6/10

  Mijn tweede voorkeur is:
  Alphen a/d Rijn - wo 3/9 en 17/9
  Arnhem - do 11/9 en 25/9
  Eindhoven - ma 22/9 en 6/10

  De toewijzing van cursusplaatsen is op volgorde van aanmelding,
  per locatie zijn er maximaal 18 deelnemers.

  Ik bepaal pas na afloop van de cursus of ik participeer in het project milieuadvisering met EcoQuaestor.
  Als ik meedoe betaal ik € 1.200,- (exclusief btw en exclusief kosten afmelden bouwaanvragen ad € 100,-) voor een licentie tot en met einde 2015.
  Als ik niet meedoe betaal ik niets.

  Naam (verplicht)

  E-mail adres (verplicht)

  Opmerking