Persbericht


Coöperatie van bouwkostenadviesbureaus lanceert één model voor Berekening Bouwkosten en milieulasten

De coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband van tien onafhankelijke bouwkostenbureaus in Nederland, heeft een model ontwikkeld waarmee zowel de bouwkosten als de milieulasten van een bouwproject kunnen worden berekend. Dit is uniek voor Nederland aangezien met bestaande modellen of alleen de bouwkosten of alleen de milieueffecten berekend kunnen worden. EcoQuaestor daarentegen laat direct het verband tussen milieueffecten en bouwkosten zien en kan in alle fasen van het bouwproces, van initiatief tot realisatie, ingezet worden.
In EcoQuaestor, een model met database, sluit de berekening van de materiaalgebonden milieulasten aan op de internationale EPD-systematiek (Environmental Product Declarations).
De milieugegevens in EcoQuaestor worden gepresenteerd als ecokosten en als CO2-footprint van bouwdelen, die zijn geordend volgens de elementenindeling van NEN 2699. Op het detailniveau van afzonderlijke materialen worden de gegevens ook gepresenteerd in de ordening van het STABU-bestek.
 

Integrale aanpak

Doordat milieueffecten zich op veel onderdelen van een gebouw manifesteren, blijft het lastig om de beperking van verschillende soorten milieulasten op een afgewogen manier in een bouwproject in te brengen. Daarom is EcoQuaestor zo opgezet, dat de besluitvorming over de milieulast van bouwen, onderhoud en energiegebruik in samenhang kan plaatsvinden. Ook de kosteneffecten van de mogelijke keuzes in verband met het milieu zijn in de EcoQuaestor-aanpak geïntegreerd. Door aansluiting op de elementenindeling van NEN 2699 is EcoQuaestor bovendien voor professionals in de bouw relatief gemakkelijk toe te passen in het ontwerptraject van bouwprojecten. De integratie van de STABU-systematiek sluit vervolgens goed aan bij de contractvorming tussen vragende en uitvoerende partijen in de bouw. Op de geheel vernieuwde website www.EcoQuaestor.nl vindt men alle informatie over het model en de werkwijze. Tevens zijn een carrousel met referentieprojecten en een benchmark opgenomen.
 

Coöperatie van bouwkostendeskundigen

De noodzaak van het verminderen van het energiegebruik voor verwarming en koeling van gebouwen is in Nederland algemeen geaccepteerd. Ondertussen is de milieulast van het materiaalgebruik bij de bouw minstens zo groot als die van dat energieverbruik. Toch komt de aanpak van dit milieuprobleem in Nederland niet van de grond. Met EcoQuaestor wil de coöperatie Bouwprojecteconomie informatie bij professionals in de bouw over de milieueffecten van materialen vergroten. Daarbij richt men zich vooral ook op de bouwkostendeskundigen in Nederland. Juist bouwkostendeskundigen zijn getraind in het inventariseren en geven van kosten/kwaliteitsadviezen over bouwdelen en materialen in alle stadia van het bouwproces (van initiatief tot uitvoering). Met behulp van de EcoQuaestor-aanpak kunnen zij gedegen advies geven over beperking van milieulasten in projecten. Door vervolgens de kennis over de milieuproblematiek in de bouw met elkaar te delen, wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing van het probleem. Een eerste aanzet tot de opstart van kennisdeling op het gebied van milieueffecten in de bouw is al gegeven binnen de NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen), waar alle tien de leden van de coöperatie Bouwprojecteconomie bij aangesloten zijn.
 
===

contact