Met EcoQuaestor krijgt men niet alleen een goed inzicht in de milieu/CO2-impact en energie-effecten maar ook in de bouwkosten van een project en ziet men direct wat de effecten van verlaging van de milieu/CO2-impact en energieverbruik op de bouwkosten zijn en andersom. Ideaal voor iedereen in de bouw, waaronder architecten en bouwkostenadviseurs, maar ook handig voor gemeenten voor een correcte bepaling van milieulasten conform het bouwbesluit en van bouwleges.

2014
EcoQuaestor
de aanpak

EcoQuaestor

EcoQuaestor, ontwikkeld door de coöperatie Bouwprojecteconomie, is hét model voor de bepaling van milieueffecten in relatie tot de bouwkosten van bouwprojecten.

Lees meer

2014
Milieueffecten bouw
EcoQuaestor

Milieueffecten bouw

Met EcoQuaestor kunnen de milieueffecten in ecokosten en CO₂-footprint én de bouwkosten bepaald worden.

Lees meer

2014
NEN 2699 / STABU / BIM
systematiek

Systematiek

EcoQuaestor sluit aan op NEN 2699 en de STABU-systematiek. Tevens is het model goed inpasbaar in BIM.

Lees meer

2014
Bouwprojecteconomie
onafhankelijke bouwkostenbureaus en energieadviseurs

Bouwprojecteconomie

EcoQuaestor is ontwikkeld door Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband van onafhankelijke NVBK- bouwkostenbureaus en energieadviseurs verspreid over heel Nederland.

Lees meer

EcoQuaestor is hét model voor de bepaling van milieu/CO2-impact en energie-effecten in relatie tot de bouwkosten van bouwprojecten en sluit aan op NEN 2699 en de STABU-systematiek. Met behulp van EcoQuaestor kan een zeer gedetailleerde begroting (met volledig gespecificeerde technische oplossingen) opgesteld worden waarbij de milieu/CO2-impact en energie-effecten in de gewone calculatie is verwerkt.
Het model en de daaronder liggende database zijn uniek voor Nederland en ontwikkeld door de coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband van onafhankelijke bouwkostenbureaus en energieadviseurs in Nederland.


EcoQuaestor op Twitter
Klik naar…